[ad_1]

این بار اورسولا فایفر ، هانس دیتر هولته و برند روپ به سفر مواد فعال ادامه دادند. این بار نحوه جذب مواد فعال توسط روده کوچک مورد بحث قرار می گیرد.

به عنوان یک قاعده ، مواد فعال از طریق مکانیسم های منفعل از روده کوچک جذب خون می شوند. غشای سلولی سلولهایی که باید غلبه کنند برای این مرحله بسیار مهم است. هانس دیتر غشای سلولی را به عنوان میدان ذرت توصیف می کند ، زیرا لازم نیست مولکول های غشا با پیوندهای شیمیایی مستقیم به هم متصل شوند تا مولکول ماده فعال به آنها نفوذ کند.

موضوعاتی مانند تأثیر اولین عبور یا متابولیسم در کبد ، توزیع از طریق جریان خون و دفع از طریق کلیه نیز در نظر گرفته می شود. این مراحل مقدار ماده فعال موجود برای اثر را تعیین می کند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *