[ad_1]

سطح و حجم کره A = 4πr است2 و V = 4πr3/ 3. برای V انتگرال از π در سانتی متر مکعب ، 4r3/ 3 می تواند یک عدد طبیعی باشد. این فقط در صورتی امکان پذیر است که r بر 3 قابل تقسیم باشد.

A و V باید چند رقمی π در سانتی متر مکعب باشند. این یعنی 999π <4πr2 <10000π و 999π <4π3 / 3 <10000π این دو نابرابری را می توان برای r حل کرد و ما 15 می گیریم

بنابراین ، شعاع باید بزرگتر از 15 و کمتر از 20 باشد. تنها عدد صحیح قابل تقسیم بر 3 در فاصله 18 است. این جواب است. بنابراین کره دارای یک سطح 1296π سانتی متر است2 و حجم آن 7776π سانتی متر است3.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *