[ad_1]

مطابقت از عدد کسر بر روی دو قطعه چوب در سمت راست معادله قرار می گیرد تا نامه یونانی π ایجاد شود. اکنون این مقدار 22/7 ≈ 3.142857 است و بنابراین از عدد دایره π ≈ 3.1415927 by فقط حدود 0.4025 در هر میلیون منحرف می شود.

معادله تطابق معیوب

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *